Privacy verklaring

Bescherming van de privacy van onze relaties is belangrijk voor ons. Voor zover er op ons wettelijke of anderse regels ter zake van privacy van toepassing zijn, zullen wij deze respecteren en naleven.

Hoe gaan wij om met informatie?

 • De informatie die verzameld wordt, wordt gebruikt om bestellingen te kunnen verwerken en uw toekomstige winkelervaring zo mogelijk nog prettiger te maken. Indien noodzakelijk gebruiken wij uw gegevens om met u in contact te komen.
 • Uw IP adres kan gebruikt worden om algemene demografische informatie te verzamelen zodat het mogelijk is om bezoekersprofiel te definiëren en het gebruik van de site te evalueren. Deze informatie helpt ons bij het verder ontwikkelen van deze site, bijvoorbeeld op het gebied van design en lay-out. Uw persoonlijke gegevens kunnen altijd door u worden opgevraagd en indien nodig gewijzigd of verwijderd worden.
 • De informatie die wij verzamelen, wordt gebruikt voor duidelijk kenbaar gemaakte doeleinden.
 • Informatie wordt vertrouwelijk behandeld.
 • Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt. (zie algemene voorwaarden)

Welke gegevens?

Toemen Modelbouw beperkt zich tot registratie van die gegevens welke noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestelling en de communicatie met u als koper. Tenzij u daarvoor uitdrukkelijk uw toestemming heeft verleend, zal Toemen Modelbouw de gegevens niet gebruiken voor promotionele activiteiten en de gegevens ook niet aan derden ter beschikking stellen, behalve voorzover zij daartoe krachtens wettelijk voorschrift wordt genoodzaakt.

Beveiliging

Toemen Modelbouw draagt zorg voor een redelijke mate en vorm van beveiliging als bedoeld in artikel 8 van de Wet Persoonsregistraties resp. in de komende Wet Bescherming Persoonsgegevens van alle gegevensverzamelingen die mogelijk persoonsgegevens bevatten.

Wie hebben toegang tot de gegevens?

Toegang tot de registraties hebben uitsluitend die personen die hiertoe door Toemen Modelbouw zijn aangewezen binnen het kader van de hun opgedragen taken.

Uw rechten ten aanzien van de registratie
Wanneer u geen informatie meer wenst te ontvangen, kunt u dat aan onze Klantenservice doorgeven, deze is bereikbaar via toemen@toemen.nl of via Minderbroedersstraat 32, 5211 EL 's Hertogenbosch. U kunt d.m.v. een schriftelijk verzoek, waarin opgenomen, naam, adres e-mail adres, inzage krijgen in de van u geregistreerde gegevens. Indien wij of derden door inzage onevenredig in hun belangen worden geschaad, kunnen wij de inzage beargumenteerd weigeren. Als geregistreerde wordt u van dit besluit binnen een maand na ontvangst van het verzoek om inzage, middels e-mail op de hoogte gebracht. Persoonsgegevens worden op verzoek uit de registratie verwijderd als:

 • deze gegevens onjuist blijken te zijn;
 • de registratie van deze gegevens het doel van deze registratie niet dient;
 • de registratie van deze gegevens in strijd is met enig wettelijk voorschrift.

Laatste nieuws

Kom langs in Oisterwijk!

 • Toemen XXL Superstore

  Dorpsstraat 17
  5061HH Oisterwijk

Gebruik van deze site betekent dat u onze algemene voorwaarden accepteert.
Toemen Modelsport | Algemene voorwaarden | Privacy verklaring | Disclaimer

Betaalmethodes

Ontwikkeling en Optimalisatie door MarcelMedia.nl